1 września 2015

Obiady

WPŁATY NA OBIADY -  WRZESIEŃ 2015 r.

Wpłaty na obiady przyjmowane będą w stołówce  
 1.09.2015 r. od  8.30 – 13.00 
 oraz  2.09. i 3.09.2015 r.
w godzinach  od 7.30  -  9.00 i  od 14.00  -  16.00

W pozostałe dni wyłącznie od 14.00 do zamknięcia.
Bardzo proszę o przestrzeganie wymienionych terminów i godzin.
Osoby, które nie mają możliwości zapłacić w podanym terminie mogą zapłacić w innym po ustaleniu tego w stołówce i wypełnieniu deklaracji.

Wpłat na konto należy dokonać do 4.09. 2015 r. po wcześniejszym zgłoszeniu w stołówce od kiedy obiady będą spożywane

Koszty posiłków we wrześniu 2015 r.
Od  2.09 -  30.09  =  21 dni

Klasy   I - II       21 x 7,70 = 161,70  zł.
Klasy   III  -  VI     21 x 8,50 = 178,50  zł.