25 czerwca 2015

Nagradzamy naszych uczniów

   25 czerwca, podczas apelu, nagrodziliśmy naszych uczniów za uczestnictwo 
i osiągnięcia w wielu konkursach i działaniach (m.in. za konkurs języka angielskiego, ortograficzny, Świetlik, Kangur, Insta. Ling, za pracę przy redagowaniu Papli - szkolnej gazetki). Dzieci otrzymały dyplomy i słodkie upominki, które ufundowała Rada Rodziców.
        Opiekunka SU pani Monika Hałas podziękowała odchodzącej Radzie Uczniowskiej 
i przedstawiła nową.