12 lutego 2015

Sukces polonistyczny
 Julia Golemo z kl. VIb
otrzymała wyróżnienie

w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
z Gramatyki Języka Polskiego.
Gratulujemy!