26 stycznia 2015

"Podaruj chwilę"

" Widzieć rękami, słyszeć oczami..."
23 stycznia 2015 r. w kl. I b i II a odbyły się zajęcia prowadzone przez Panią Annę Pardyak z fundacji Dom Nadziei dotyczące niepełnosprawności. Pierwsze z cyklu zajęć prowadzonych w formie zabawy, przybliżyły dzieciom trudności z jakimi spotykają się osoby z niedowidzeniem i niewidzące. Dziękujemy za warsztaty, które uświadomiły nam nie tylko trudności wynikające z ograniczeń związanych z barkiem zmysłu wzroku, ale także obudziły świadomość własnej sprawności, zdrowia i posiadanych możliwości odbierania rzeczywistości. Następne zajęcia już w marcu. Czekamy...

wych. kl. Ib Renata Otwinowska