26 listopada 2014

Konkurs na Ozdobę Świąteczną

KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ
Cele konkursu:

  • Zainteresowanie uczestników tradycjami i symboliką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.
  •  Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej.

Regulamin Konkursu na ozdobę świąteczną

    I.     W konkursie uczestniczą uczniowie, rodzice, członkowie rodzin,  pracownicy szkoły. Uczestnicy mogą łączyć się w pary np.  rodzic z dzieckiem, nauczyciel z dzieckiem.

   II.     Technika pracy dowolna. Prace muszą spełniać jeden warunek: waga i wielkość ozdoby umożliwia zawieszenie jej na choince.
 III.     Termin i warunki dostarczenia prac:
1.    Prace należy złożyć w dniach 15 i 16 grudnia 2014r.
2.    Miejsce składania prac: gabinet logopedy w godz. 7.45-9.15, 12.30-14.30.
3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac 
    w Internecie i na terenie Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
4.    Prace dostarczone do Organizatora, po terminie, nie będą oceniane.
  IV.     Zasady przyznawania nagród:
1.    Komisja powołana przez Organizatora Konkursu 17 grudnia 2014r. wyłoni wyróżnione prace.
2.    W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców, pracowników szkoły, Samorządu  Uczniowskiego.
3.    Kryteria oceny prac:
a.    nawiązanie do tradycji świątecznej,
b.    estetyka wykonania,
c.    własny wkład pracy.
    V.     Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie Internetowej szkoły.
  VI.     Wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2014r. o godz. 17.00 podczas uroczystych Jasełek.
VII.     Prace nie przechodzą na własność Organizatora, odbiór ich nastąpi po zakończeniu wystawy pokonkursowej, w podanym terminie.
VIII.     Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora p. Kingi Mizery - Przewodniczącej Rady Rodziców.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!
Organizatorzy