7 kwietnia 2015

Debata szkolna

Serdecznie zapraszamy na  Debatę ( Rodziców, Nauczycieli, Uczniów ), zorganizowaną w ramach projektu dotyczącego współpracy. Odbędzie się ona we wtorek 14 kwietnia 2015 o godz. 17.00

Tematem debaty będą bieżące sprawy szkoły, możliwości usprawnienia komunikacji wewnątrzszkolnej , pomysły na dalszą współpracę…