21 września 2014

Sprzątanie Świata 2014

19 września uczniowie klas IV -VI i III A brali udział w ogólnoświatowej akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata". Dzieci posprzątały tereny znajdujące się niedaleko szkoły tj. ulicę Czerwieńskiego, ulicę Radzikowskiego oraz ulicę Wilczą, towarzyszyły im przy tym uśmiechy 
i przepiękna słoneczna pogoda.

koordynator akcji  Joanna Piestrak-Sroczyńska