11 czerwca 2014

Szkoła z Prawami Dziecka; III edycja.Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.

W 2014 roku przypada 25 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie jest podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

W ramach akcji uczniowie kl.4-6  wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. 
W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne dowiedzieli się, czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy ich prawa są łamane. 

Zadaniem uczniów było wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych i współpracujących ze szkołą dla ich dobra. Uczniowie zastanawiali się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, które poświęcają im dużo uwagi. Jeśli tak, to koniecznie należy wyróżnić takie osoby.

W tym celu  na  Festyn Szkolny zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają bezinteresownie  naszym uczniom swój prywatny czas. 
Zostaną oni  odznaczeni przez dzieci ,,Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka"


                                                                                                                              Marta Dymek