23 maja 2014

Warsztaty fizyczne w Instytucie Fizyki UP

Klasa V B po raz czwarty uczestniczyła w warsztatach fizycznych UP. Tym razem mali studenci zapoznali się z właściwościami ciał stałych, cieczy i gazów. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega rozszerzalność temperaturowa ciał, na czym polega przewodnictwo elektryczne i cieplne wybranych ciał stałych, cieczy i gazów, co to jest menisk wklęsły i wypukły cieczy? Wykonywali także doświadczenia związane z napięciem powierzchniowym cieczy. Mali studenci z wielką pasją i dużym zainteresowaniem wykonywali wszystkie doświadczenia i eksperymenty, pytając się prowadzących, kiedy odbędą się następne warsztaty?
Joanna Piestrak-Sroczyńska