6 marca 2014

Witajcie w Klubie Szkół UNICEF

Nasza szkoła dołączyła do wielu szkół UNICEFu w Polsce.

unicef
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W szkole zostanie stworzony kącik UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje udostępniane w serwisie internetowym www.unicef.pl. Uczniowie wezmą udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. UNICEF kieruje się godną podziwu ideologią. Został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem Rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb i tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci. Kieruje się Konwencją o prawach dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych. Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. W tym celu UNICEF współpracuje z różnymi placówkami zapraszając je do udziału w projektach edukacyjnych. Proponowane akcje związane są bezpośrednio
z tematyką praw dziecka, edukacją globalną i międzykulturową, a także ogólno pojętym bezpieczeństwem dzieci. Przyłączenie się do Klubu Szkół UNICEF oznacza długotrwałą współpracę z tą organizacją.

Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF.