2 marca 2014

Szkolny Konkurs J. Angielskiego na Mistrza Czasowników Nieregularnych

W obecnym roku szkolnym uczniowie klas 5 i 6 po raz pierwszy przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie angielskich czasowników nieregularnych. Konkurs składał się z dwóch etapów
i wyłonił mistrza czasowników nieregularnych oraz I i II wicemistrza. Tytuły te uzyskali:
 Adam Grocholski z klasy 5 B - Mistrz Czasowników Nieregularnych,
 Berenika Pierzchalska z klasy 6 A  - I Wicemistrz Czasowników Nieregularnych,
 Krzysztof Gierdziewicz z klasy 5 B - II Wicemistrz Czasowników Nieregularnych.Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu mogą się zapoznać z wynikami u nauczyciela przedmiotu.

Mistrzom serdecznie gratulujemy, czekają na nich dyplomy i nagrody.