27 października 2013

Ślubowanie pierwszoklasistów

23 X uczniowie pierwszej klasy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do szkolnej braci SP 119.
Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i swój pierwszy "dowód tożsamości", czyli legitymację szkolną.