21 października 2013

Pierwszaki u żołnierzy


   11 X uczniowie klasy I A odwiedzili zaprzyjaźnioną jednostkę wojskową w Rząsce. Każdy mógł skosztować żołnierskiej grochówki, zobaczyć jak wygląda od środka wóz bojowy, a także potrzymać prawdziwy karabin.
Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Biedzie za zorganizowanie wycieczki.