11 czerwca 2013

Projekt "UCZEŃ - OBYWATEL"Zakończył się prolekt "Uczeń-Obywatel" organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 
w Krakowie. W czasie całego roku szkolnego nasi uczniowie uczestniczyli w wielu spotkaniach, na których poznawali strukturę samorządu lokalnego i historię samorządu krakowskiego, uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym w UM Krakowa. 
Na zakończenie zaproszono nas do udziału w wycieczce „Śladami samorządu krakowskiego” oraz konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim.