3 maja 2013

PIERWSZY SZKOLNY KONKURS J. ANGIELSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

 W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie z klas III i IV po raz pierwszy przystąpili do Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego.
Najlepsi mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa oraz reagowania językowego.
21 uczniów pisało test na dwóch poziomach.
Obecna 4 B okazała się najlepsza, zdobywając 3 pierwsze miejsca, na uwagę zasługuje również wysoki wynik punktowy i bardzo małe różnice pomiędzy laureatami.

Maksymalna liczba punktów to 45.

1 miejsce  -  Julia Golemo  - klasa 4 B  - 40,5 punktu 
2 miejsce  -  Krzysztof Gierdziewicz -  klasa 4 B -  40 punktów
3 miejsce  -  Magdalena Patuła  - klasa 4 B -  39 punktów

Wyniki pozostałych uczestników można sprawdzić w sali j. angielskiego nr 17 lub na tablicy informacyjnej na pierwszym piętrze.

Laureatom oraz pozostałym uczniom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do odebrania dyplomów i nagród na najbliższym apelu szkolnym.