20 listopada 2012

Andrzejki

         Zapraszamy wszystkich uczniów na szaloną 
zabawę andrzejkową
29 listopada 2012 roku
Klasy 0-3 od godz. 16.00.-17.30.
Klasy 4-6 od godz. 17.45.-19.15.
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski