17 września 2012

Sprzątanie Świata - wrzesień 2012

    Na terenie Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie, odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”.
Posprzątano tereny znajdujące się niedaleko szkoły tj. ulicę Radzikowskiego, ul. Wilczą oraz ul. Czerwińskiego.
W akcji brały udział 164 osoby, zużyto 328 rękawic oraz 57 worków. Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w akcji za rok.
                                                                                              Joanna Piestrak – Sroczyńska