1 lipca 2012

Pożegnanie klasy szóstej


     Dnia  25  czerwca  2012  roku  odbył  się  uroczysty  apel  pożegnania  szóstoklasistów,   przygotowany   wspólnie   z wychowankami przez panią Marzenę Osikę. Uczestniczyli w nim zaproszeni nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz przedstawiciele klas piątych.
     W swoim przemówieniu pani dyrektor Henrietta Bicz odwołała się do wspomnień minionych lat, a następnie odczytała nazwiska uczniów i rodziców, uhonorowanych wpisem do Złotej Księgi. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli najlepszym uczniom nagrody książkowe. Głos zabrali także rodzice szóstoklasistów, dziękując nauczycielom za wieloletni trud pedagogiczny. Po złożeniu ślubowania absolwenci Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie otrzymali pamiątkowe tarcze, a potem zostali pożegnani i obdarowani upominkami przez piątoklasistów.
     Uwieńczeniem apelu był wyjątkowo udany (pełen dowcipu i humoru) program artystyczny, zaprezentowany przez uczniów klasy VIa. Natomiast punktem kulminacyjnym całego popołudnia – okolicznościowy tort, przy którym spotkali się absolwenci wraz z nauczycielami i rodzicami. 
Marzena Osika