3 czerwca 2012

Wybory do nowej Rady Uczniowskiej

   Kandydaci do nowej Rady Uczniowskiej przedstawili, podczas apelu,  swoje pomysły i propozycje. Podczas tajnego głosowania uczniowie klas trzecich, czwartej i piątych wybrali swoich przedstawicieli. Tydzień później odbyły się wybory nowego opiekuna RU, ponownie została nim pani Pytel.(więcej zdjęć na blogu SU)                                                                         Agnieszka Pytel