17 czerwca 2012

Ostatnie spotkanie i nagroda za pracę w Samorządzie Uczniowskim

   13 czerwca 2012r. odbyło się ostatnie spotkanie SU w tym roku szkolnym. Pożegnano uczniów, którzy kończą pracę w SU, gdyż np.: odchodzą już do gimnazjum. Podsumowano cały rok pracy. Przywitano nową RU. Uroczyste przekazanie władzy w szkole odbędzie się podczas apelu SU 21 czerwca.
   14 czerwca 2012r., dzięki wsparciu Rady Rodziców , uczniowie najbardziej zaangażowani w pracę SU zostali nagrodzeni wyjściem do kina. Udali się z opiekunką na wesoły film Goryl Śnieżek 
w Barcelonie. Mimo deszczu towarzyszącego w drodze do kina, było bardzo wesoło, a film wszystkim się bardzo podobał (więcej zdjęć na blogu SU).                                                                                               Agnieszka Pytel