3 czerwca 2012

Apel na temat białek i tłuszczów


            30 V 2012r. na godzinie wychowawczej odbył się apel szkolny, podczas którego uczniowie klasy VIa zaprezentowali przedstawienie, przygotowane wspólnie z wychowawcą, według własnego scenariusza.
           Myślą przewodnią „lekcji przyrody” było zdrowe odżywianie, a konkretnie białka oraz tłuszcze, ich rola w naszym organizmie. Szóstoklasiści wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Omówili składniki diety białkowej, a także różnice między tłuszczami roślinnymi i zwierzęcymi. Dla tych, którzy uważnie słuchali, przygotowali karty konkursowe z samodzielnie opracowanymi łamigłówkami. 
     Zarówno przedstawienie, jak i zadania sprawdzające zdobyte wiadomości, wzbudziły zainteresowanie większości uczniów.

    
Marzena Osika