9 maja 2012

Sukces naszej szóstoklasistki

     Katarzyna Kowalczyk z klasy VIa zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 113 w Krakowie.
   Kasia wykazała się wiadomościami i umiejętnościami polonistycznymi, wykraczającymi poza obowiązujący program nauczania.
Gratulujemy!