24 kwietnia 2012

Zielona lekcja

" Te co skaczą i fruwają......." - śpiewał kiedyś artysta. Tym razem do naszej szkoły przybyły te co fruwają, czyli sowy, sokoły i jastrzębie. Dzięki temu uczniowie mogli na żywo dowiedzieć się o zwyczajach tych pięknych ptaków, zobaczyć jak sprawnie potrafią pokonywać przeszkody, a także wykonać  zdjęcie z piękną płomykówką.