2 listopada 2021

Zebranie z Rodzicami


 W dniu 03.11.2021r. serdecznie zapraszamy na Konsultacje dla rodziców. W tym dniu będzie można uzyskać informacje na temat postępów w nauce, uzyskanych ocenach , porozmawiać z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.
 
 godz. 17:30 - KLASY IV - VIII
 
 godz. 18:00 - KLASY II - III
 
Klasy I oraz klasy: V b,  VII b odbędą spotkania z wychowawcami w terminie przekazanym przez Wychowawcę klasy.
  
 
Podczas trwania zebrań będzie prowadzony kiermasz rzeczy różnych - dochód ze sprzedaży  zostanie przekazany na wsparcie leczenia Amelki chorej na SMA. 

Dyrektor, Nauczyciele