30 listopada 2011

Szukamy św.Mikołaja

Kopalnia soli w Wieliczce kryje w swoich podziemiach wiele skarbów. Przekonały się o tym klasy IIB i IIIB,
które pokonując kręte korytarze i zwiedzając kolejne solne komory w jednej z nich spotkały św.Mikołaja.
Po słodkim poczęstunku i wesołych zabawach każde z dzieci otrzymało od św.Mikołaja wspaniałą paczkę
z podarunkami.