6 listopada 2011

Spotkanie z Policją

27 października nasze najmłodsze dzieci z klasy „0” brały udział w programie „Bezpieczny przedszkolak” przeprowadzony przez Komendę Policji w Krakowie. Celem tego programu jest wykształcenie u dzieci umiejętności właściwego reagowania na zagrożenia, utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań, prawidłowych zachowań w ruchu drogowym oraz wykształcenie wizerunku policjanta u którego można szukać pomocy.