15 listopada 2011

Dzień otwarty15 listopada nauczyciele naszej szkoły zaprosili dzieci do wspólnej zabawy w ramach dnia otwartego szkoły.
Każdy uczestnik z mapką w ręku szukał po szkole otwartych drzwi, gdzie mógł wziąć
udział w różnych zajęciach: komputerowych, plastycznych, sprawnościowych i intelektualnych.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie
w nasze progi.