24 października 2011

Ślubowanie klas pierwszych

   24 października 2011 r. przyjęliśmy do naszego grona, nowych uczniów SP 119. Wkroczyli oni w uczniowskie życie „krokiem poloneza”.   Wypowiedzieli przysięgę na sztandar szkoły:
" Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. 
Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym,
słuchał nauczycieli i pracowników szkoły.
Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, 
by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka.”


   Pani Dyrektor Henrietta Bicz złożyła pierwszakom życzenia, wręczyła pierwszy dokument – legitymację uczniowską, dyplomy i Akty Ślubowania oraz wyraziła nadzieję, że w naszej szkole będzie im miło płynął czas.

   Po części oficjalnej, dzieci zaprezentowały program artystyczny. Na koniec zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
   Życzymy małym uczniom samych sukcesów, radości i uśmiechu.
   Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.
Wych kl. I a Renata Otwinowska
Wych kl. I b Barbara Dobranowska