6 października 2011

CERTYFIKAT "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

 W dniu 6 października 2011 r. w obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli rodziców i policji na ręce pani Dyrektor Henrietty Bicz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w Krakowie p. podinsp. Andrzej Orchel przedłużenie "Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo " w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na lata 2011-2016.