25 czerwca 2011

Zakończenie roku szkolnego


22 czerwca 2011 roku był w SP nr 119 wyjątkowo uroczystym dniem.
O godzinie 9:00 uczniowie mogli uczestniczyć we mszy świętej w parafii św. Jacka, podczas której pożegnano księdza proboszcza Krzysztofa Kozioła. O 10:00 w sali gimnastycznej rozpoczął się apel dla klas 0-5. Oprócz uczniów i nauczycieli wzięli w nim udział licznie zgromadzeni rodzice. Apel prowadziła nowa przewodnicząca RU - Katarzyna Kowalczyk.
W części oficjalnej, po odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyła się ceremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi. Po hymnie szkoły głos zabrała pani dyrektor Henrietta Bicz, która wręczyła listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci i odczytała ze Złotych Ksiąg nazwiska najlepszych uczniów, a także najbardziej zasłużonych rodziców. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Po części oficjalnej klasa Va zaprezentowała program artystyczny, przygotowany pod okiem wychowawczyni - pani Marzeny Osiki oraz pani Marty Dymek. Uczniowie ujawnili swoje talenty recytatorskie, muzyczne, taneczne, a nawet plastyczne. Mogliśmy obejrzeć zabawne przedstawienie pod tytułem "Lekcja marzenie", wysłuchać kilku wakacyjnych piosenek, podziwiać taniec dancehall i hip-hop, wsłuchać się w dźwięki fletów, gitar czy keyboardu. Program był zróżnicowany i każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a głośne oklaski widowni świadczyły o tym, że się podobał.
Po uroczystym apelu uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych na ostatnie przed wakacjami spotkania z wychowawcami.

Marzena Osika