2 czerwca 2011

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca - Dzień Dziecka, a w SP 119 Dzień Świadomego Konsumenta

     

W tym dniu klasy IV - VI spotkały się w grupach wiekowych by podsumować całoroczną pracę związaną m.in z : z promowaniem zdrowego stylu życia, znajomości piramidy zdrowia. Każdy  uczestnik w sposób zabawowy miał zrobić zdrowe zakupy, przyporządkować produkty do odpowiedniego miejsca na piramidzie zdrowia, zmierzyćsię z odczytaniem etykiety, w jak  najkrótszym czasie pokonać trasę
z pełnym koszykiem, oszacować wartość kaloryczną poszczególnych produktów i potraw, zrobić sobie
i zjeść zdrową kanapkę itp. Emocjom i zabawie nie było końca. Uczestnicy w sposób zabawowy  utrwalili sobie wcześniej poznane treści. Mamy nadzieję, że w bardziej świadomy sposób jako konsumenci będą dokonywać wyborów w czasie zakupów!