23 czerwca 2011

   
 20 Czerwca 2011 roku odbyło się w SP 119 uroczyste pożegnanie klas szóstych.
     Pani dyrektor Henrietta Bicz wręczyła pamiątkowe złote tarcze zasłużonym rodzicom oraz srebrne tarcze naszym absolwentom, a także listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci. Najlepsi
z najlepszych zostali wpisani do Złotych Ksiąg uczniów i rodziców.
     Rada Rodziców ufundowała wzorowym i bardzo dobrym uczniom nagrody książkowe.
     Szóstoklasiści złożyli ślubowanie powtarzając słowa przyrzeczenia.
     Bardzo miłym akcentem uroczystości było pożegnanie naszych absolwentów przez klasę piątą (wręczenie upominków). Następnie szóstoklasiści serdeczne podziękowania skierowali do nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły, wręczyli kwiaty, a Janek Bednarz i Filip Młyniec przygotowali pokaz tańca breakdance.
     Na zakończenie szóste klasy zaprezentowały przedstawienie pod tytułem „ Niedokończona lekcja”, które zostało przyjęte gromkimi brawami.
      Dziękując za udział w uroczystym apelu pożegnania absolwentów, rodzice zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.

                                             wychowawczynie: Barbara Gardzisz i Joanna Piestrak – Sroczyńska.