26 stycznia 2011

Bezpieczne ferie

     Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie spotkali się przed feriami
z przedstawicielem Policji, st. aspirant Panią Barbarą Morawiec.
Pogadanka odbyła się w dwóch grupach: najpierw klasy 0-3, a potem 4-6.
      Rozmowa dotyczyła bezpiecznego korzystania z uroków zimy. Pani Morawiec przypomniała też o zagrożeniach, jakie czyhają na dzieci
i o wynikajacych z tego konsekwencjach.
      Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w rozmowie ,chętnie odpowiadali na zadawane przez Panią policjantkę pytania.
       Życzymy wszystkim naszym uczniom bezpiecznych i śnieżnych ferii.