20 grudnia 2010

Jasełka ze wspólnym kolędowaniem

" Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo Narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami leży Dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat i Narodzenia dziś wita czas....."

Słowami tej pastorałki uczniowie klasy Ib i IIIa zaczęli szkolne jasełka ze wspólnym
kolędowaniem przy żłóbku. Śpiewając tradycyjne kolędy i opowiadając historię
narodzenia Jezusa uczniowie wprowadzili wszystkich obecnych w świąteczny nastrój.

Wszystkim życzymy: Żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło, żeby ludziom było
dobrze i wesoło. Dzieciąteczko narodzone głoś szczęście i pogodę; daj ludziom daj
prawdziwą miłość i zgodę.