17 listopada 2010

Dzień Tolerancji

DZIEŃ TOLERANCJI W SP nr 119            
„O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami.”

/ Leszek Kołakowski /

 17 listopada w Szkole Podstawowej nr 119  zorganizowano Święto Tolerancji. Było to zwieńczenie kilkutygodniowej pracy wokół tematu tolerancji i autorytetu oraz ich miejsca w  naszym życiu.  Wcześniej, uczniowie wraz z wychowawcami rozmawiali na temat tolerancji dla inności, różnych poglądów, statusu materialnego oraz zastanawiali się nad miejscem autorytetu w życiu każdego z nas. Klasy starsze skupiły swoją uwagę nad autorytetem: rodzica, kolegi, koleżanki, osoby powszechnie znanej, sportowca i autorytetu religijnego. W czasie godzin wychowawczych zwracali uwagę na konkretne cechy jakie te osoby posiadają.
Podczas Dnia Tolerancji zaprezentowali efekty swojej pracy w postaci plakatu, dotyczącego konkretnego autorytetu. Każda klasa omówiła swoją pracę.
Pedagog szkolny zwróciła uwagę na to, że autorytet to postawa godna naśladowania.  Każdy z nas poszukuje jakiegoś wzorca do którego może się upodabniać. Bycie dla kogoś autorytetem to nagroda za to jakim się jest na co dzień. Stawanie się autorytetem to pewien proces i nawiązanie relacji pomiędzy osobami.
Dla każdego z nas Dzień Tolerancji stał się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie „obcych”, przedstawicieli innych kultur, religii, koloru skóry oraz tych których zachowanie, poglądy różnią się od naszych.
Z plakatów powstała gazetka, którą mogą oglądać wszyscy wchodzący do naszej szkoły.

/ Marzena Kapusta /