25 października 2010

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

25 października 2010 roku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 119. Dobra wróżka zmieniła czar złej czarownicy, aby dzieci z energią i optymizmem mogły podjąć wyzwanie jakim jest zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i szkolną legitymację. Na zakończenie rodzice zaprosili dzieci na słodki poczęstunek.