1 września 2010

Nowy rok szkolny

W dniu 1 września 2010 r. powitaliśmy uroczyście NOWY ROK SZKOLNY 2010/2011.
Przewodnicząca Rady Uczniowskiej przywitała wszystkich uczniów, rodziców,  nauczycieli
i pracowników szkoły  i życzyła udanego roku, pełnego radości i sukcesów, prosząc jednocześnie
o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa.
Głos zabrała także Pani dyr Henrietta Bicz. Wyraziła nadzieję,  że ten rok będzie lepszy od poprzedniego. Życzyła wszystkim samych dobrych ocen i zdobywania laurów w konkursach.
Słowami poety pożegnały wakacje a przywitały rok szkolny uczennice kl. IIIa i IVa.
Na koniec wszyscy wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.
Życzymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego 2010/2011.
                                                               
wych. kl. IIIa Renata Otwinowska